A projekt bemutatása

A projekt a csökkentett támogatási összeg miatt az eredetileg beadott tervekhez képest kevesebb tartalommal valósul meg. Az elnyert támogatásból a zalaszentgróti Főtér vagy másnéven Szent István tér rekonstrukciója és az Árkádia fejlesztése valósul meg az alábbi formában:
A tér megújítása a városközpont fejlődése, funkcionális rendezése és a városrész korszerűsítése érdekében történik. A reprezentatív, rendezvények rendezésére alkalmas főtér a közeli Templomtér lett. A főteret, közigazgatási hivatalokat és a sűrűbb kereskedelmi területeket, autóbusz pályaudvart és Művelődési központot összekötő gyalogos hálózat súlypontjában elhelyezkedő Szent István térből pihenőteret, találkozóteret szeretne a Városvezetés kialakítani.

A négy sarkán nyitott, minden irányból gyalogos és kerékpáros forgalommal keresztezett téren megpihenésre, találkozásra, várakozásra alkalmas, zöld, fásított köztér alakul ki. A tervezett zöldfelületek egybe fogottan, kiemelt, nagy felületű ágyásokba kerülnek, ezzel segítve, hogy életképes, egészséges növények fejlődjenek, ami a fenntartási munkákat csökkenti, hosszú távon az esztétikus megjelenést biztosítja. A térre nyílik a Művelődési központ főbejárata, ahol a tervezett új burkolat és növénykazetták a ’90-es években épült zenepavilonnal együtt alakítanak ki fogadóteret, előteret. A tér keleti térfalát adó lakóháztól az új gyalogos járda a tér közepe felé húzva, a Zala áruház főbejáratához igazítva kerül. Ezzel a lakóház előkertet kapott, ahol a földszinti szolgáltatások bejárata akadálymentesíthető, kellemes, gyalogos forgalmat nem akadályozó vendéglátó terasz alakítható ki. A Zala áruház előtti 4 m széles járda része a városközpontot keresztező NyK-i gyalogos tengelynek, rendezi a parkolók menti közlekedést, a téren az ÉD-i és NyK-i gyalogos tengelyek találkozásánál és az áruház bejáratánál találkozási pontok alakulnak ki. A Szt. Kristófot ábrázoló szobor a helyén marad, a színpad elbontásával és a burkolatok átrendezésével jobb rálátás biztosítható, ezzel közelebb kerül az emberekhez. A zöldfelületeken kialakított mesterséges, de lágy ívű dombok a Zalai-dombságot, egy-egy dombja Zalaszentgróthoz tartozó településeket jelképezik. A dombokon a szobrász iskolások településeket jelző emlék kövei helyezhetők el. A kiemelt növénykazetták a környező szőlőhegyek kőteraszainak megfelelő megjelenéssel, rakott bazaltkőből készülnek.

A város főutcája mentén található Piaccsarnok szinte csak csütörtök délelőttönként, piacnapok alkalmával van használatban. Igaz, ekkor a környező udvarokkal és Templom térrel együtt rendkívül telített. Azonban a fennmaradó időben alulhasznosított. Az önkormányzat tervei között szerepel a szombati piac megrendezése is, de ehhez szükség van a Piaccsarnok megújítására is. Továbbá voltak kezdeményezések a csarnok egyéb hasznosításra, főként közepes méretű rendezvények (esküvők, bálok, borkóstoló, kültéri események), azonban a jó elhelyezkedést (Liget és Templom tér közelsége) nem tudta ellensúlyozni a szolgáltatások hiányát. A csarnok nem rendelkezik önálló vizesblokkal, ezért csak a szomszédos vendéglátó egységek tudták hasznosítani a teret, akik saját mosdókkal rendelkeztek, ezáltal nagyon korlátozott a csarnok ilyen irányú hasznosíthatósága. Miközben igény mutatkozna egy olyan bérelhető területre, mely alkalmas közepes méretű (50 fős) rendezvények lebonyolítására és megfelelő méretű és minőségű átmeneti terekkel (első udvar, belső udvar) rendelkezik, továbbá történeti környezetben helyezkedik (Templom tér, Liget). Ezen felül a megújítás következtében a csarnok alkalmassá válik városi rendezvények háttér kiszolgálására (kávézó, borozó, catering), melyek a Templom téren vagy a Ligetben kerülnek megrendezésre. A Piaccsarnok többrétű hasznosítása érdekében a város a csarnok megújítása mellett döntött, mely a következő
elemeket tartalmazza:
- közönségforgalmi vizesblokk kialakítása (nő, férfi, akadálymentes)
- kiszolgálópult
- takarítószertár
- akadálymentesítés (bejárat, mosdó)
- belső felületek megújítása